Vajinismus Tedavisi

Vajinismus Tedavisi

Vajinismus Tedavisinde Psikoterapi

vajinismus-tedavisiVajinismus psikoloji alanında bir kaygı bozukluğu olarak adlandırılır ve %100 tedavisi vardır. Psikolojik bir problem olduğu için operasyonlar v.b. yaklaşımlar kişideki kaygının yok olmasını sağlayamaz. Vajinismusun ortadan kaldırılmasında ki en etkili yöntem yapılandırılmış bir terapi sürecidir. Terapi sürecinde ilk aşama kaygıya neden olan etken veya etkenlerin ortaya çıkarılması (travma, aile içi uyuşmazlıklar, cinsel tabular vb.) ve kişi üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmaya çalışılması ile başlamaktadır.

Terapi sürecinde ikinci aşama bilişsel yeniden yapılandırma aşamasıdır. Bu aşamada bilinçdışında cinsellik ile ilgili oluşan yanlış şemaların, (düşünce, önyargılar ve inanışların) belirlenmesi, doğru ve kaygı uyandırmayan şemalar ile değiştirilmesi gerçekleştirilir. Bu şekilde kişi zihinen kendini cinselliğe hazırlamış olur.

Terapi sürecinin üçüncü aşaması ise kişiye özel çalışma programının hazırlanması ve sistematik bir şekilde uygulamaya konuşmasıdır. Bu aşamada zihinsel olarak cinselliğe kendini hazırlamış ve yanlış inanışları ortadan kalkmış olan kişinin fiziksel olarak da cinselliğe hazırlığı sağlanılmaya çalışılır. Kişinin partnerinin de kısmen dahil olduğu bu aşama terapi sürecinin son aşamasıdır. Terapi sürecinin düzenli bir şekilde devam etmesi, istenilen ödev ve egzersizlerin düzenli uygulanması ile kişi kaygılarından kurtulmuş olur ve kısa süre içerisinde başarılı bir cinsel beraberlik yaşar.